Nhiều lợi thế, xuất khẩu đồ nội thất văn phòng bằng gỗ của Việt Nam tăng vọtLợi thế về thuế quan từ các Hiệp định thương mại tự do, tác động từ căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc và năng lực chế biến của các doanh nghiệp ngày càng cải thiện...

Theo tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 9/2019 xuất khẩu đồ nội thất văn phòng bằng gỗ của Việt Nam đạt 35,5 triệu USD, giảm gần 8% so với tháng 8/2019, nhưng tăng 12,6% so với cùng kì năm 2018.

Cộng dồn trong 9 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu đồ nội thất văn phòng bằng gỗ đạt 295,3 triệu USD, tăng 30,4% so với 9 tháng của năm 2018.

Trong đó, tăng chủ yếu nhờ xuất khẩu sang Mỹ tăng mạnh với kim ngạch đạt 295,3 triệu USD, tăng đến 65,6% so với cùng kì năm 2018.

Bên cạnh đó, các thị trường xuất khẩu đồ nội thất văn phòng bằng gỗ lớn tiếp theo trong 9 tháng đầu năm 2019 gồm: Nhật Bản, Trung Quốc, Anh, Canada, Hàn Quốc...

Đáng chú ý, xuất khẩu đồ nội thất văn phòng bằng gỗ sang Anh và Hàn Quốc tăng mạnh so với cùng kì năm 2018 với mức tăng lần lượt 36,3% và gần 31%.

18
Xuất khẩu đồ nội thất văn phòng theo tháng giai đoạn 2018 - 2019 (ĐVT: Triệu USD). Nguồn: Bộ Công Thương/ Tổng cục hải quan.

Theo Bộ Công Thương, xuất khẩu đồ nội thất văn phòng bằng gỗ tăng khả quan do lợi thế về thuế quan từ các Hiệp định thương mại tự do, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tạo ra cơ hội cho đồ nội thất văn phòng bằng gỗ của Việt Nam khai thác tốt hơn nữa thị trường Mỹ.

Đồng thời năng lực chế biến của các doanh nghiệp ngày càng được cải thiện, mẫu mã đa dạng phù hợp với nhu cầu của các thị trường tiêu thụ…

Triển vọng xuất khẩu đồ nội thất văn phòng tiếp tục tăng trưởng khả quan nhờ nhu cầu tăng trên thị trường toàn cầu.

Theo nghiên cứu từ KD Market Insights, thị trường đồ nội thất văn phòng ước tính sẽ đạt 95,3 tỉ USD vào năm 2024, tốc độ tăng trưởng dự báo đạt 9,1%/năm trong giai đoạn 2019 - 2024.

Ngoài ra, tỉ lệ việc làm tăng, chi tiêu xây dựng văn phòng tăng trên toàn cầu là những yêu tố chính góp phần thúc đẩy thị trường đồ nội thất văn phòng trên toàn cầu tăng trưởng trong thời gian tới.

Nhận xét