Lần theo “dấu vết lạ”, phát hiện vụ phá rừng thông tự nhiên trái phép

 Không chỉ cưa hạ thông tự nhiên trái phép, lâm tặc còn dọn sạch hiện trường một cách tinh vi, che dấu hành vi vi phạm.

https://thanhnien.vn/video/phong-su/lan-theo-dau-vet-la-phat-hien-vu-pha-rung-thong-tu-nhien-trai-phep-156221.html

Nhận xét