Xuất khẩu gỗ tăng trưởng liên tiếp

 THCL - Dù gặp nhiều khó khăn do Covid-19, nhưng xuất khẩu gỗ trong tháng 6 và tháng 7 lại tăng trưởng rất ấn tượng, có tháng ước đạt hơn 1 tỷ USD.

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 5 tháng đầu năm nay chỉ đạt gần 4,1 tỷ USD, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là do ngành gỗ gặp nhiều khó khăn trong những tháng đầu quý 2 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trên toàn cầu.

Tuy nhiên, sang tháng 6 và tháng 7, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lại tăng trưởng rất tốt. Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng 6/2020 đạt 946,9 triệu USD, tăng 15,6% so với tháng 6/2019. Trong đó xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 769 triệu USD, tăng 29,8%.

Sự tăng trưởng tốt trong tháng 6 là rất đáng chú ý bởi trong 2 tháng đầu của quý 2, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đều tăng trưởng âm. Cụ thể, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng 4 chỉ đạt gần 700 triệu USD, giảm gần 19% so tháng 4/2019 và tháng 5 chỉ đạt gần 772 triệu USD, giảm hơn 15% so thán g 5/2019.

Sang tháng 7, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tiếp tục tăng trưởng ấn tượng. Theo ước tính của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng 7/2020 đạt 1,05 tỷ USD, tăng tới 20,7% so với tháng 7/2019. Trong đó, xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 832 triệu USD, tăng 28,8%.

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 7/2020, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 6,09 tỷ USD, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 4,44 tỷ USD, tăng 8,5%.

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng trưởng mạnh trong 2 tháng vừa qua, chủ yếu là do tại nhiều thị trường quan trọng của ngành gỗ Việt Nam dịch bệnh Covid-19 đã tạm lắng xuống, nhiều nước dần dỡ bỏ các hạn chế, giãn cách. Bên cạnh đó, các gói kích thích mạnh tay mà nhiều chính phủ ở châu Âu đưa ra đã thúc đẩy tiêu dùng sau thời gian dài giãn cách xã hội.

Hoan Nguyễn

Nhận xét