Rừng tiếp tục bị tàn phá

/06/2020

Current Time0:01
/
Duration4:58
Auto

VTV.vn - Tình trạng khai thác rừng trái phép lại nóng lên trên địa bàn các tỉnh thuộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên, ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường sinh thái.

Sau thời gian lắng xuống, những tháng trở lại đây, tình trạng khai thác rừng trái phép lại nóng lên trên địa bàn các tỉnh thuộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Thực trạng này cho thấy vẫn còn tồn tại những khó khăn, bất cập, tạo nên lổ hổng trong công tác quản lý bảo vệ rừng từ phía các cơ quan chức năng cần được kịp thời chấn chỉnh. Phản ánh của phóng viên VTV8 về thực trạng này tại địa bàn Bắc Trung Bộ.

Nhận xét